Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

De missies voor een gezond Zeeland

01 juli 2019

innoveren
Innoveren, waarom eigenlijk?

Voor een bedrijf kan dat het versterken van de concurrentiepositie zijn. Of men werkt aan vernieuwing om met schaarse middelen (mensen, grondstoffen) toch een kwalitatief hoogwaardig product te kunnen leveren.

Maatschappelijk gezien dient innovatie een hoger doel. We proberen gezamenlijk antwoorden te formuleren op zaken die ons samenleven bedreigen. Zo heeft onze nationale geschiedenis met de strijd tegen het water geleid tot vele civieltechnische innovaties, waarvan de Deltawerken nog steeds een aanspreken voorbeeld zijn.

missies
Momenteel worden nieuwe kennis- en innovatieagenda’s voorbereid door het ministerie van EZK kiest. In de kamerbrief waarin deze worden aangekondigd kiest het ministerie nadrukkelijk de benadering vanuit maatschappelijke opgaven. Rond onderwerpen als energie, voedsel en veiligheid is de vraag gesteld wat de hoogste prioriteiten zijn. Deze prioriteiten zijn verwoord in zogenaamde missies.

gezondheid en zorg
Naast genoemde thema’s staat gezondheid en zorg ook op het lijstje. Het ministerie van VWS heeft hiervoor vier missies geformuleerd. Het gaat over de invloed van leefstijl en -omgeving op gezondheid, maar ook over het verplaatsen van de zorg naar de thuissituatie. Ik denk dat deze missies een geschikt raamwerk kunnen zijn onder afspraken die Zeeuwse partijen maken over een regionale innovatiestrategie en zeker voor de bijbehorende uitvoeringsagenda.

Waarom? Al jarenlang wordt veel gesproken en vergaderd over de zorg. Verschillende initiatieven zijn ook op deze plaats langsgekomen. We hebben echter actie nodig en ik denk dat deze missies ons kunnen helpen om onze inspanningen in een groter perspectief te plaatsen. De kwaliteit van de zorg en van onze gezondheid zal verschralen als we niet gezamenlijk proactief optreden. Het denken vanuit de missies kan helpen om ook nieuwe partners hierbij te betrekken. Voor vernieuwing is dat cruciaal. De zorg kan niet alleen aan de zorg overgelaten worden.

gesprek
De komende weken zal ik dieper op de afzonderlijke missies ingaan in relatie tot de situatie in Zeeland. Van harte nodig ik jullie uit om het gesprek hierover met elkaar te voeren. Dat kan online. En als er behoefte aan is, organiseer ik met alle plezier weer eens een Santé-borrel in de nazomer.

Hieronder de tekst van de vier missies. Een uitgebreidere toelichting is te vinden in dit document (gezondheid en zorg vanaf p. 49).

  • In 2040 is de ziektelast als gevolg van een ongezonde leefstijl en ongezonde leefomgeving met 30% afgenomen;
  • In 2030 wordt zorg 50% meer (of vaker) in de eigen leefomgeving (in plaats van in zorginstellingen) georganiseerd, samen met het netwerk rond mensen
  • In 2030 is van de mensen met een chronische ziekte of levenslange beperking het deel dat naar wens en vermogen kan meedoen in de samenleving met 25% toegenomen;
  • In 2030 is de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% toegenomen.

Ik kijk uit naar een mooie gedachtenwisseling en een pragmatische en ambitieuze uitvoeringsagenda.

Santé!
Arend Roos

(photo-credit: Matthias Zomer)

Active and Healthy Ageing: wat kan Europa voor ons betekenen?

16 oktober 2014

Zeeuwse organisaties bundelen krachten om gezamenlijk antwoorden te vinden op de uitdagingen in zorg en welzijn. Demografische verandering en teruglopende budgetten leggen een grote druk op de publieke sector. Innovators zie dit proces als een uitdaging. Veel projecten en andere initiatieven richten zich op het inzetten van innovatie en ondernemerschap om te komen tot nieuwe […]

Lees verder
Sluiten