Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Kan eHealth ons beter maken?

27 oktober 2017

‘Kan digitale technologie ons helpen om gezondheidszorg dichter bij mensen te organiseren?’ Deze vraag  ligt iedere keer weer op tafel in de kenniskring eHealth. Deze kring is vorig jaar ontstaan naar aanleiding van de Santé Zeeland-bijeenkomst over Google Glass. De kring komt vier keer per jaar bij elkaar en bestaat uit mensen uit verschillende zorgorganisaties, scholen en gemeenten.

Mensen delen wat er in hun organisatie speelt en kennis wordt gedeeld. Het is een goede plaats om te praten over de uitdagingen waar veel organisaties voor staan: Kan technologie ook een bijdrage leveren om een acceptabel niveau van zorg te kunnen leveren in dunbevolkt gebied? Kan eHealth ons beter maken? Naast de kenniskringen zijn er ook ook bredere inspiratiesessies (zoals op 17 november over Slim Wonen). De eerstvolgende bijeenkomst van de kenniskring is op 30 oktober.

De kring wordt door ViaZorg en Santé Zeeland gefaciliteerd. De Provincie Zeeland heeft besloten om deze kring een jaar lang te steunen in het kader van Campus Zeeland.

Wil je meer informatie over de kenniskring en eventueel deelnemen? Stuur even een mailtje naar info@santezeeland.nl

Santé!

‘Zeeland moet zelf de Zeeuwse zorg regelen’

09 februari 2015

De Zeeuwse zorgsector is al jaar en dag het voorwerp van gemopper en sombere bespiegelingen. Een van de grootste ergernissen is een – in de ogen van velen – te geringe mate van samenwerking tussen de Zeeuwse ziekenhuizen. Vanuit deze zorgen, en fundamenteler, de bezorgdheid over de toekomstbestendigheid van de Zeeuwse zorginfrastructuur hebben de Provinciale Staten gevraagd […]

Lees verder
Sluiten