Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Een kijkje in elkaars keuken

15 november 2018

De kenniskring eHealth brengt mensen en organisaties bij elkaar die willen ontwikkelen en kansen willen creëren door de inzet van digitale technologie.

Binnen deze kring wisselen we uit en proberen we elkaar te inspireren.
De deelnemers hebben echter behoefte om dit ook door andere vormen wat intensiever vorm te geven. Ook uit de pizza-sessies in de Oosterschelderegio bleek een brede behoefte aan nieuwe vormen voor het delen van kennis en elkaar inspireren, bijvoorbeeld door bij elkaar ‘in de keuken’ te kunnen kijken.

Daarom organiseert de kenniskring eHealth in het eerste kwartaal van 2019 een ‘open leer-carrousel’.

Collega’s uit verschillende organisaties en verschillende domeinen draaien een dagdeel mee in een innovatief project of voorziening bij een ander.
Het stelt deelnemers in staat om het project, innovatie of voorziening van dichtbij te ‘beleven’ èn te leren wat heeft geleid tot deze innovatie, de succesfactoren en de resultaten.

Doe jij mee?

Meedoen betekent concreet: jij stelt jouw organisatie open om 1-3 mensen een dagdeel mee te laten draaien en 1-3 collega’s van jouw organisatie gaan elders op bezoek. Een ‘open leer-carrousel’ dus, waarbij we vooral op zoek gaan naar de succesfactoren achter concrete innovaties.

In de maanden november en december kun je jezelf en collega’s aanmelden om mee te doen. Je kunt daarbij aangeven in welk soort innovatie of verandering je geïnteresseerd bent. Ook beschrijf je bij welke innovatie of project binnen jouw organisatie gasten welkom zijn om daarmee kennis te maken.  

In de maand januari matchen we de deelnemers en de projecten aan elkaar.

Het is vervolgens de bedoeling dat in februari en maart de deelnemers bij elkaar op bezoek gaan. Je maakt zelfstandig met elkaar afspraken welk dagdeel of welke dagdelen die bezoeken plaatsvinden en hoe het programma eruit ziet. Gebruik je eigen creativiteit om dit vorm te geven. Het kan betekenen dat je een dag ‘meedraait’, dat je wordt rondgeleid of dat er werksessies plaatsvinden.

In een gezamenlijke bijeenkomst in april komen alle deelnemers bij elkaar en halen we samen de leeroogst op, zodat iedereen daar profijt van kan hebben.

Meld je organisatie aan door het invullen van onderstaand inschrijfformulier. Vermeld daarin ook de namen van de collega’s die je een dagdeel bij anderen wilt laten kijken en de namen van de projecten/innovaties die je graag aan anderen wilt laten zien. Wij maken een match en brengen gast en gastheer/gastvrouw met elkaar in contact.

Voor vragen hierover of een toelichting neem contact op met een van ons:
Thijs Terlouw, SWVO (t.terlouw@swvo.nl06-27 97 89 20)
Arend Roos, Kenniskring eHealth (
ar@arendroos.nl06-53 27 91 89)

Meld je NU aan!

Goes start met Health Campus

22 maart 2016

De gemeente Goes is initiatiefnemer van Health Campus Zeeland. Een samenwerking van verschillende zorginstellingen, bedrijven, onderwijs en overheid op het gebied van gezondheid. De zorgsector is in Goes de belangrijkste werkgever en de behoefte aan zorg en aan mensen die er in werken neemt in de toekomst alleen maar toe. Een bundeling van kennis en […]

Lees verder

Werkeiland (3)

24 september 2015

Het is stil rond de commissie Toekomstige Zorg Zeeland. Los van berichten dat de GGZ op de schop gaat en de commissie een voorzitter heeft gevonden, lijkt er nog niet veel te gebeuren. Goed, ik ben een buitenstaander en ik hoef niet te weten wat in de boezem van de commissie besproken wordt. Maar het maakt me […]

Lees verder

Wie haalt de oude zorg onderuit?

09 juni 2015

Wie haalt de oude zorg onderuit? Nee, ik waag me even niet in het debat over bezuinigingen, PGB’s of andere zaken waarover parlementariërs zich mogen opwinden. Het gaat mij om het gehele stelsel. De problemen waarmee we in de zorg – in Zeeland maar ook op nationaal niveau – kampen, zijn symptomen. Het systeem is ziek en […]

Lees verder

‘Zeeland moet zelf de Zeeuwse zorg regelen’

09 februari 2015

De Zeeuwse zorgsector is al jaar en dag het voorwerp van gemopper en sombere bespiegelingen. Een van de grootste ergernissen is een – in de ogen van velen – te geringe mate van samenwerking tussen de Zeeuwse ziekenhuizen. Vanuit deze zorgen, en fundamenteler, de bezorgdheid over de toekomstbestendigheid van de Zeeuwse zorginfrastructuur hebben de Provinciale Staten gevraagd […]

Lees verder

Samenwerken in de regio

13 juni 2013

Door Udo Kooyinga Toen ik een half jaar geleden tegen een zaal vol mensen stond aan te praten en we na een paar workshops, want zo hoort dat toch tegenwoordig, de conclusie trokken dat we vooral moesten gaan samenwerken om alle problematiek in de regio te lijf te gaan zag ik ongeveer 90% van de […]

Lees verder
Sluiten