Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Beter samen leven

08 juli 2019

Alvorens dieper in te gaan op de vier afzonderlijke missies, vraag ik eerst even aandacht voor de overkoepelende missie. Deze gaat namelijk over de vraag waarom we ons überhaupt over gezondheidsbeleid en zorginnovatie moeten bezig houden:

In 2040 leven alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid, en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaal-economische groepen met 30% afgenomen.

Hier klinken twee ambities in door: langer gezond en kleinere gezondheidsverschillen.

langer gezond
Langer leven, het klinkt aanlokkelijk. De afgelopen twintig jaar is onze levensverwachting gemiddeld met vier jaar toegenomen. Statistieken laten bijvoorbeeld een forse afname zien van sterfgevallen als gevolg van hart- en vaatziekten sinds 1980. En het is de verwachting dat deze trend doorzet. Onderzoekers verwachten dat tot 2040 onze levensverwachting met zo’n vijf jaar toeneemt:

Die hogere levensverwachting leidt echter niet direct tot een langer leven in gezondheid. Een groeiende groep mensen kampt met meerdere ziektes en aandoeningen. Diabetes en dementie, maar ook verschillende psychische ziekten hebben een forse opmars gemaakt in de afgelopen jaren. In onze samenleving zal een andere verhouding ontstaat tussen zieken en mensen die gezond zijn. Tussen zorgvrager en de (formele en informele) zorg. Daar zullen we mee moeten leren omgaan.

kleinere verschillen
Een zorgwekkende ontwikkeling is de groeiende kloof tussen arm en rijk. Naast de toename in levensverwachting, mogen we ervan uit gaan dat ongewijzigd beleid leidt tot grotere verschillen. En dat levert spanning op. In de eerste plaats met de onderliggende uitgangspunten. Ons zorgstelsel en sociale voorzieningen zijn gebouwd op het gelijkheidsbeginsel. Toegankelijkheid voor iedereen is een groot goed. De praktijk is anders. Inkomen en opleiding blijken een indicator voor de kwaliteit van de beslissingen die mensen nemen over hun gezondheid. Inkomen bepaalt ook hoe goed mensen geholpen worden als zij eenmaal gebruik maken van voorzieningen. En dat maakt dat arme mensen een minder lang gezond leven hebben dan rijke mensen.

Statistieken laten zien dat deze verschillen groter worden. Waar innovatie gericht is op gezondheidswinst, lijkt niet iedereen daarvan te profiteren.

Hoe komt dat? Per opgave zullen we daar dieper op ingaan. Ik zie deze grafieken in ieder geval als een oproep om inclusief te innoveren. Onze processen van vernieuwing zullen geworteld moeten zijn in de samenleving en kennis daarvan. Deze kennis is namelijk cruciaal. De kloof tussen hoog- en laagopgeleid, tussen rijk en arm, groeit. Misschien is dit wel een signaal dat we steeds minder van elkaar weten. Steeds minder goed weten wat onze beweegredenen zijn. Steeds minder zicht hebben op waar anderen zich door laten leiden en waarom.

Een aantal jaren geleden was dit voor mij de reden om de Solidarity University te starten. En ik ga ervan uit dat dit mooie expertisecetrum ons ook de komende jaren in Zeeland zal bijstaan in deze opgave.

Betrokkenheid van inwoners en gemeentebesturen is ook cruciaal. We kunnen hier niet meer afwachten of de aardappel doorschuiven. Dertien gemeenten zullen de handen ineen moeten slaan en de prioriteiten moeten bevestigen. Het is niet zo heel ingewikkeld. Inderdaad, het kost ons allemaal wat. Maar we kunnen er ook veel voor terugkrijgen. Beter samen leven, wie wil dat nu niet?

Santé!
Arend Roos

photo-credit: Matthias Zomer

Sluiten