Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Handboek “Een ketenzorgprogramma voor kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers op Walcheren”

12 juni 2013

Handboek “Een ketenzorgprogramma voor kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers op Walcheren”

 

Geschreven en samengesteld door:

De heer R. de Kuyper, de heer F. van Eede, de heer L. Van Houdt, de heer R. Schellekens, mevrouw D. Leonards, de heer F. van Nieuwenhuize en mevrouw C. Swanenberg.

Projectleiding: mevrouw A. Reiffers

Dit handboek is een eindproduct van het transitie-experiment Ketenzorg Ouderen Walcheren en een hulpmiddel voor de invoering van het Walcheren Integrale Zorgmodel, ook elders in het land. De complexe behoeften van kwetsbare ouderen vragen om een nieuw zorgmodel waarbij aanbieders van preventie, cure, care, wonen en welzijn met elkaar samenwerken. Van signalering tot behandeling vanuit één loket. Dat doet het Walcheren Integrale Zorgmodel. Daarbij neemt het model de rol van mantelzorg mee. Mantelzorg kan er immers voor zorgen dat ouderen langer thuis blijven en minder gebruik hoeven maken van zorgvoorzieningen.

Het transitie-experiment is inmiddels afgerond. Het nieuwe zorgmodel is succesvol geïmplementeerd in drie huisartspraktijken. Op basis van de ervaring tijdens deze implementatie is nu overigens het afkappunt van het voor het identificeren van kwetsbare ouderen gebruikte instrument GFI verlegd van 4 naar 5. Er worden zo minder niet-kwetsbare ouderen geïncludeerd en daardoor is minder menskracht nodig (minder fte’s). Ketenzorg Ouderen Walcheren is voortgezet via een NPO-implementatieproject met als doel het werken volgens het nieuwe model in 2013 uit te breiden naar >= 70% van alle huisartspraktijken op Walcheren.

Het Handboek bevat onder andere:

Beschrijving Walcheren Integrale Zorgmodel en voorwaarden om het model in praktijk te brengen.

Gebruikte instrumenten en systematiek voor omzetten van behoeftebepaling in zorgplan en zorgprotocollen.

Beschrijving huisartsenvoorziening met de daarbij behorende werkafspraken (MDO, transmuraal MDO), samenwerkingsafspraken (geriatriefysiotherapeut, SOG, geriater, welzijn) en protocollen (voeding, vallen, dementie, incontinentie, polyfarmacie, mantelzorger).

Handleiding KetenInformatieSysteem (KIS)-ouderenzorg.

 

Doelgroep:

Wijkverpleegkundigen, huisartsen, praktijkondersteuners ouderenzorg, specialisten ouderengeneeskunde, geriaters en andere medisch specialisten, gemeenten, fysiotherapeuten, diëtisten, apothekers, (ouderen)organisaties, mantelzorgers.

 

Wetenschappelijk artikel:

Het eerste wetenschappelijke artikel over het evaluatieonderzoek van Ketenzorg Ouderen Walcheren is gepubliceerd. In dit artikel van dr. Isabelle Fabbricotti et al. (iBMG, Erasmus Universiteit Rotterdam) zijn het zorgmodel en de opzet van de evaluatie beschreven.

 

Het handboek en het artikel kunt u downloaden via de GENERO-website:

http://www.erasmusmc.nl/research/over-research/subsidies/investeren/genero/4091104/

Informatie over het project vindt u ook via het Nationaal Programma Ouderenzorg:

http://www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl/projecten/transitie-experimenten/ketenzorg-ouderen-walcheren/

 

Ketenzorg Ouderen Walcheren is een transitie-experiment binnen GENERO – Netwerk Ouderenzorg Zuidwest-Nederland en gesubsidieerd door het Nationaal Programma Ouderenzorg, een programma van ZonMw in samenwerking met de NFU en CSO. Opdrachtgever is het ministerie van VWS.

 

Presentaties van de mini-conferentie online

21 februari 2013

Veel mensen hebben de afgelopen weken gevraagd naar de presentaties van de miniconferentie, waarnaar in vorige berichten is verwezen. Daarom bij dezen ook online beschikbaar:

Lees verder

Zeeland in transitie

15 februari 2013

Op 6 februari jl. vond op initiatief van de NV Economische Impuls Zeeland ook een miniconferentie plaats, waar Zeeuwse gemeentebestuurders zich lieten inspireren door transitiespecialist Jan Rotmans. Verandering van tijdperken Rotmans opende zijn betoog met een stelling van Herman Verhagen: ‘We leven in niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperken’. […]

Lees verder

Santé Zeeland!

08 februari 2013

De afgelopen week was een bijzondere week voor de toekomst van Zeeland. Allereerst lijkt er duidelijkheid te komen over de wijze waarop de langdurige zorg hervormd gaat worden. Een hoofdlijnenakkoord dat voor Zeeland, zorgprovincie bij uitstek, van groot belang is. Bijna tegelijkertijd liet een groot aantal Zeeuwse bestuurders zich een beeld schetsen van de transitie die […]

Lees verder
Tags:
Sluiten