Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Academische Werkplaats: voor heel Zeeland!

14 december 2016

Gisteren hadden we een netwerkborrel, waar Gerda Andringa van University College Roosevelt een presentatie gaf over de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland. Een prachtig initiatief van een aantal zorg- en kennisinstellingen.

De slides van de presentatie zijn hier te vinden. Een aantal punten uit de presentatie breng ik graag nog wat breder onder de aandacht:

  • Praktijkonderzoek is goed voor alle partijen: Zorginstellingen worden geholpen in de zoektocht naar een wetenschappelijke onderbouwing naar het effect van bepaalde interventies. Studenten krijgen een mooie kans om met de praktijk kennis te maken. En de verbinding met de praktijk levert een goede vertaalslag op naar verbeteringen in de zorg.
  • Deze Academische Werkplaats is een platform waar we in Zeeland trots op moeten zijn. Zeker gezien de beperkte schaal van Zeeland is het uniek te noemen dat deze samenwerking tot stand komt. De lijnen zijn kort en vragen uit de praktijk kunnen snel tot projecten leiden.
  • De Academische Werkplaats heeft ook last van eilanddenken en dorpspolitiek. Het initiatief kan een stabiele en duurzame plaats krijgen als er een basis ligt die niet van projectfinanciering afhankelijk is. Het gaat dan vooral om de ondersteunende functies (coördinatie en communicatie). Tot nu toe ervaren de initiatiefnemers lang aan verschillende lijntjes gehouden te zijn.
    Na enkele jaren ervaring met dit soort processen verrast me dit geenszins. Maar het enthousiasme en de passie van de initiatiefnemers zou op een betere wijze beloond kunnen worden dan slechts met warme woorden en volmondige instemming. Ik denk dat ook de Zeeuwse zorgvrager meer verdient. Daarvoor hoeft het eigen belang niet te wijken. Dat eigen belang is immers gediend in het gezamenlijke belang?

Santé!
Arend Roos

13 december: Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland

30 oktober 2016

Op 13 december vindt onze volgende netwerkbijeenkomst plaats. Tijdens de borrel in de Kloveniersdoelen in Middelburg vertelt Gerda Andringa over het initiatief ‘Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland’. Ze zal daarbij ook enkele projecten van deze Werkplaats presenteren. Het initiatief tot de Academische Werkplaats is twee jaar geleden genomen door Jan de Graaf, bestuurder van WVO Zorg. […]

Lees verder

Brede samenwerking voor vroegsignalering geheugenproblemen heeft succes

26 januari 2015

Diagnostiek rond geheugenproblemen kan beter. Dat is het resultaat van een onderzoek, dat het afgelopen jaar is uitgevoerd door University College Roosevelt. Dit onderzoek, naast UCR een initiatief van ZorgSaam, MemorieCare en  Economische Impuls Zeeland, richtte zich op de vraag of het mogelijk is om geheugenklachten vroeger en beter te diagnosticeren. Het antwoord op deze […]

Lees verder

Slotbijeenkomst Memorie Signaal Test

19 december 2014

Op 23 januari 2015 zijn alle betrokkenen en geïnteresseerden van harte uitgenodigd om naar de slotbijeenkomst van het onderzoeksproject de Memorie Signaal Test (MST) te komen. De afgelopen maanden zijn er met ongekend enthousiasme en drijfveer bij honderden Zeeuwen MST tests afgenomen. Dit waren zowel mensen met beginnende geheugenklachten als bij een controle groep. Hierdoor zijn de […]

Lees verder

Innovatieproject goed ontvangen door CZ!

10 maart 2014

Het innovatieproject gaat van start onder de naam de ‘Memory Signaal Test’ (MST). Onderzocht wordt of een uit het Engels vertaalde test (TYM) bruikbaar is om vroegtijdig dementie te signaleren in de thuissituatie.   Een breed samenwerkingsverband uit de ouderenzorg heeft dit innovatieproject ingediend bij CZ Zorgkantoren. Partners zijn University College Roosevelt (UCR), MemorieCare, zorgaanbieders in Zeeland, stichting Ketenzorg Midden en […]

Lees verder
Sluiten