Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Wat moeten we doen om het nog slechter te maken?

04 juni 2015

18236750136_9205c2dd66_o

Voordat u verder leest:
staat 9 juni 16:00 al in uw agenda? Kloveniersdoelen Middelburg.

Afgelopen zaterdag was ik bij de bijeenkomst die door de commissie Toekomstige Zorg Zeeland was georganiseerd.  Aanleiding van deze bijeenkomst was de wens van minister Edith Schippers, om als ‘Zeeuwse zorg’ met een plan voor de toekomst te komen.

In mijn eerdere blogpost hierover schreef ik over het belang om in de planvorming in te steken bij de beleving van inwoners van Zeeland. Wat dat betreft verdient de commissie ‘Zeeuws zorgplan’ alle lof. Tijdens de bijeenkomst waren over de honderd Zeeuwen komen opdagen en een vrije dag opgeofferd om hun verhalen te vertellen,  ervaringen te delen en na te denken over de vraag hoe het nog slechter zou kunnen.

De aanwezigen voelden zich duidelijk serieus genomen. Een goed initiatief! Bovendien werd de bijeenkomst opgeleukt door een cartoonist die live tekende wat hij zag en hoorde.

17640585034_decc157d6d_oPersoonlijk vond ik de gedachte prikkelend om te benoemen wat nodig is om het allemaal nog slechter te laten worden. Niet alleen om je bewust te worden van wat goed is, maar juist ook om je te realiseren dat er veel problemen in de structuur zitten. In het systeem zelf, en in een bredere cultuur in de sector.

Want het is een gegeven dat er nog veel winst te behalen is door zaken efficiënter op te pakken. Als medewerkers en patiënten om ideeën gevraagd wordt, blijkt er nog veel te liggen.

Een ander punt is de communicatie in de zorg. Zowel tussen patient en professional als tussen instellingen onderling. In de toepassing van nieuwe technologie blijft de sector achter lopen op bijvoorbeeld het bankwezen of de toeristische sector.

Op 9 juni staat dit onderwerp op de agenda. Wat hebben professionals nodig om goed met elkaar te communiceren? Hoe kunnen we zorgen dat door betere informatie het aantal fouten wordt beperkt? Welke rol speelt de patient hierbij?

Tijdens de volgende Santé Zeeland wordt een oplossing gepresenteerd die hier een belangrijke rol in zou kunnen spelen. Daarom opnieuw: van harte welkom!

Santé!
Arend Roos

Sluiten