Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Informele zorg en waardigheid

19 augustus 2019
Anne Goossensen

Binnenkort organiseert het NetWerk! weer een mooie bijeenkomst, die ik graag onder uw aandacht breng. Prof. Anne Goossensen doet onderzoek naar het levenseinde en spreekt over waardigheid. Hoe behoudt de patiënt zijn waardigheid, maar ook de professional en vrijwilliger? Hierbij de tekst van de uitnodiging:

Beste collega’s,

Graag nodigen we u uit voor de 19e bijeenkomst van het NetWerk! op donderdag 5 september van 15:30 – 20:00 uur.

Prof. Dr. Anne Goossensen begeeft zich al jaren op het gebied van kwaliteit van zorg, en dan met name op het ethische deel. Ze heeft gewerkt in de verslavingszorg, lesgegeven aan kwaliteitsfunctionarissen bij het Trimbos Instituut en focust zich als hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek tegenwoordig op de rol van vrijwilligers bij palliatieve zorg.

Op 5 september zal ze stilstaan bij ‘Informele zorg’: het belang van vrijwilligers en mantelzorgers rond de verzorging van mensen in de terminale fase. Hoe ondersteunen deze, met de professionele hulpverleners, deze mensen bij het behouden van hun waardigheid.

Goossensen staat voor humanisering van de zorg. Niet het calculerend denken maar het poëtisch denken mag wat haar betreft voorrang hebben bij het verlenen van zorg. Verbinding maken met de ander is essentieel. ‘Er zijn’ voor de ander, je eigen waarden loslaten om zo open te staan voor wat die ander nodig heeft. Maar waar blijven dan je eigen waarden?

Anne Goossensen neemt ons mee in deze menselijke kant van zorgverlening. Zijn we niet allemaal ooit de zorg in gegaan juist vanwege deze menselijke kant? Met haar verhaal gaan we niet terug naar de basis maar verkennen we deze juist verder.

Een must voor elke zorgmedewerker/mantelzorger/vrijwilliger. U kunt zich aanmelden door deze link in te vullen en de bijdrage van € 62,50 over te maken: https://docs.google.com/forms/d/1buxZX2e88ie_t65uES4GI-KgpERKJo7Jtd6yBCLfgls/viewform?edit_requested=true

Graag tot ziens op de 19e bijeenkomst van het NetWerk!.
Met vriendelijke groet,

Arie Pinxteren
Hans van der Linde
Ingrid Jansen
Sylvia van Waarde

Sluiten