Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Crowdfunding met lef

04 januari 2016

Vorige week haalde een Zeeuws ziekenhuis het landelijke nieuws. De crowdfunding van het ADRZ en ZIB was geslaagd: het ziekenhuis is gered dankzij de bijdrage van bijna 650 particuliere en zakelijke investeerders. Het is voor het eerst dat de toekomst van een ziekenhuis op deze wijze wordt geborgd. Banken en andere traditionele investeerders laten het steeds vaker afweten.

In dezelfde week liet de NRC licht schijnen over de redenen van deze terughoudendheid. Nieuwe technologie maakt het mogelijk diagnostiek en andere functies die een belangrijke rol in het ziekenhuis spelen te verplaatsen naar de huisarts of het thuis van de patiënt:

“Kredietverschaffers hebben twijfels over het fenomeen ziekenhuis, een organisatie die maatschappen en andere vennootschappen inhuurt om medische behandelingen uit te voeren. In hoeverre zijn deze bedrijfsverzamelgebouwen bestand tegen de trend dat de patiënt de zorg dichtbij huis wil hebben en ook kan hebben?”

De terughoudendheid van banken is te begrijpen gezien de lange looptijd van leningen. Tegen de achtergrond van de kansen die exponentiële technologieën ons bieden mag gezegd worden dat investeren in baksteen zeer risicovol is. Alsof je een nieuw V&D filiaal zou openen.

Tegelijkertijd is die technologie er nog niet en is nog helemaal niet zeker hoe het hele zorgstelsel er op reageert. Wanneer komt wat beschikbaar? Hoe gaat het gefinancierd worden? Wat is de impact op bestaande processen. Tijdens mijn bezoek aan de Exponential Medicine heb ik verschillende ziekenhuisdirecteuren gesproken die midden in deze worsteling zitten: ze hebben bouwplannen omdat het huidige gebouw niet meer voldoet. Nieuwe technologieën leveren hen het sterke vermoeden dat ze dat gebouw in de toekomst zeker niet in volle glorie nodig zullen hebben. Maar niet bouwen is voorlopig geen optie. En dan komt je bankier je nog vertellen in bouwplannen geen (financieel) heil te zien.

In dit licht is het een wonder dat voor het ADRZ 650 investeerders bereid zijn gevonden hun nek uit te steken in een risicovolle belegging. Zij durven hun geld te stoppen in een huis dat volgens sommigen binnen afzienbare tijd leeg zal staan. Dat getuigt van lef. Lef dat we hard nodig hebben om de Zeeuwse zorg toekomstbestendig te maken.

Lef en ondernemerschap dat zich niet neerlegt bij de status quo. Lef dat we juist daarom ook hard nodig hebben op andere fronten. Waar zijn de zorgbestuurders die met lef durven na te denken vanuit de toekomst over hun diensten en producten? Waar zijn de zorgverleners die diensten ontwikkelen als ondernemers, zonder op consensus van het regionale zorgveld te wachten? Wie durft zijn eigen concurrent te ontwikkelen en zijn of haar huidige organisatie te ondermijnen?

Het is mijn ervaring dat er voldoende partijen klaar staan met goede ideeën en dat veel Zeeuwen graag meedenken over nieuwe oplossingen. Oplossingen die niet de ontwrichting van het zorgstelsel tot doel hebben, maar de kwaliteit van zorg aan ons allemaal.

Met deze financieringscampagne heeft Zeeland landelijk een primeur. Aan het begin van een nieuw jaar spreek ik de nadrukkelijke wens uit dat het lef van de investeerders aanstekelijk werkt en het de weg zal effenen voor het ontwikkelen van een nieuwe zorg, waarin het belang van onze gezondheid gaat boven dat van het behoud van huidige instellingen en instituties. Daarmee zou Zeeland pas echt een primeur hebben.

Santé!
Arend Roos

 

Wat moeten we doen om het nog slechter te maken?

04 juni 2015

Afgelopen zaterdag was ik bij de bijeenkomst die door de commissie Toekomstige Zorg Zeeland was georganiseerd. Aanleiding van deze bijeenkomst was de wens van minister Edith Schippers, om als ‘Zeeuwse zorg’ met een plan voor de toekomst te komen.

Lees verder

Drie maanden voor een plan

03 maart 2015

De Zeeuwse zorg wacht een grote opgave. Edith Schippers heeft namelijk laten weten dat ze in drie maanden een plan wil, dat de zorg in onze provincie veilig stelt voor de komende decennia: ‘ik wil dat de Zeeuwse zorg over tien jaar ook nog veilig is’. De minister, die vorige maand in NRC jubelde over […]

Lees verder

‘Zeeland moet zelf de Zeeuwse zorg regelen’

09 februari 2015

De Zeeuwse zorgsector is al jaar en dag het voorwerp van gemopper en sombere bespiegelingen. Een van de grootste ergernissen is een – in de ogen van velen – te geringe mate van samenwerking tussen de Zeeuwse ziekenhuizen. Vanuit deze zorgen, en fundamenteler, de bezorgdheid over de toekomstbestendigheid van de Zeeuwse zorginfrastructuur hebben de Provinciale Staten gevraagd […]

Lees verder
Sluiten