Santé Zeeland

Santé Zeeland is een platform dat vernieuwing in de Zeeuwse Zorg wil aanjagen. Het platform organiseert zich in netwerkactiviteiten, zoals borrels, conferenties en een blog.

Zorg en vastgoed: Rabobank en Santé samen verder

22 november 2017

Eind augustus hebben Rabobank en Santé Zeeland samen een bijeenkomst georganiseerd over zorg en vastgoed. Deze bijeenkomst werd goed bezocht en veel deelnemers gaven aan geïnteresseerd te zijn in een vervolg waarin op deelonderwerpen zou worden ingezoomd.

De eerste bijeenkomst is nu gepland. Deze zal plaatsvinden op 7 december, om 14:30. De locatie wordt DOK41 in Vlissingen.

Tijdens deze bijeenkomst is Robert Muijsers van Arbol BV te gast. Eerder dit jaar heeft hij de Nationale Trendradar Zorgvastgoed opgesteld. Hij zal deze tijdens de bijeenkomst presenteren en dit is de basis voor ons verdere gesprek. Daarbij is het de bedoeling om ook kennis met elkaar te delen en mogelijk de basis te leggen voor een regionale agenda.

Iedereen die zich bezighoudt met de vraagstukken rond zorg en vastgoed is van harte welkom. Graag vernemen we uw aan- of afwezigheid via een reactie op deze mail of een bericht aan info@santezeeland.nl

Zeeland innoveert met vijf procent

19 april 2016

“Maak van Zeeland een Smart City”. Met deze kop werd recent een initiatief van CDA Borsele en de statenfractie van dezelfde partij aangekondigd. Onder aanvoering van wethouder Ad Schenk (foto) organiseerden zij daarom een inspiratieavond waar een aantal Zeeuwse initiatieven de revue passeerden en van commentaar werden voorzien door Laurens Schwiebert (Technische Universiteit Eindhoven), Europarlementariër Lambert van […]

Lees verder

Goes start met Health Campus

22 maart 2016

De gemeente Goes is initiatiefnemer van Health Campus Zeeland. Een samenwerking van verschillende zorginstellingen, bedrijven, onderwijs en overheid op het gebied van gezondheid. De zorgsector is in Goes de belangrijkste werkgever en de behoefte aan zorg en aan mensen die er in werken neemt in de toekomst alleen maar toe. Een bundeling van kennis en […]

Lees verder

Topclass “Technologische innovaties in de Zorg”

17 februari 2016

Binnenkort vindt de derde een Zorg-Topclass plaats in Vlissingen. Hieronder de integrale tekst van de uitnodiging die door de HZ is verzonden: Op donderdag 24 maart vindt bij DOK41 de Topclass Technologische innovaties in de Zorg plaats. Deze topclass is de 3e Zeeuwse Topclass (na ‘Ondernemerschap & Zorg’ en ‘Procesinnovatie & Zorg’). De Topclass is een gezamenlijk […]

Lees verder

Werkeiland (3)

24 september 2015

Het is stil rond de commissie Toekomstige Zorg Zeeland. Los van berichten dat de GGZ op de schop gaat en de commissie een voorzitter heeft gevonden, lijkt er nog niet veel te gebeuren. Goed, ik ben een buitenstaander en ik hoef niet te weten wat in de boezem van de commissie besproken wordt. Maar het maakt me […]

Lees verder

Zorg in Zeeland, door dhr. Piet van der Maas

07 september 2015

Tijdens de Santé netwerkborrel op 25 augustus jl., presenteerde dhr. Piet van der Maas (Curamus) ‘Zorg in Zeeland’. Heeft u de bijeenkomst gemist of wilt u de presentatie nog een keer zien? Dat kan door onderstaande slideshow te bekijken. Lees ook de bijdrage van Ronald de Meij Lees ook de bijdrage van Jan Zwemer

Lees verder

Wie haalt de oude zorg onderuit?

09 juni 2015

Wie haalt de oude zorg onderuit? Nee, ik waag me even niet in het debat over bezuinigingen, PGB’s of andere zaken waarover parlementariërs zich mogen opwinden. Het gaat mij om het gehele stelsel. De problemen waarmee we in de zorg – in Zeeland maar ook op nationaal niveau – kampen, zijn symptomen. Het systeem is ziek en […]

Lees verder

Wat moeten we doen om het nog slechter te maken?

04 juni 2015

Afgelopen zaterdag was ik bij de bijeenkomst die door de commissie Toekomstige Zorg Zeeland was georganiseerd. Aanleiding van deze bijeenkomst was de wens van minister Edith Schippers, om als ‘Zeeuwse zorg’ met een plan voor de toekomst te komen.

Lees verder

Zeeuwse Topclass “Ondernemen in de Zorg”

23 maart 2015

Op 23 april a.s. organiseren de HZ University of Applied Sciences en ZeelandCare een Topclass over ondernemerschap in de zorg. Interessante sprekers uit Nederland en Vlaanderen kruisen met elkaar de degens over dit thema vanuit verschillende invalshoeken: toekomst, innovatie, kosten en klantgerichtheid. Op de sprekerslijst staan in Zeeland bekende namen als Huybert van Eck, Henk […]

Lees verder

Je eigen medische gegevens beheren?

23 februari 2015

Op woensdag 25 februari van 16:00-17:30 zal Theo Hooghiemstra een gastcollege verzorgen aan University College Roosevelt met de titel ‘YOUR OWN MEDICAL DATA!? On Personal Health Records, Privacy, Perspectives & Problems’. Theo Hooghiemstra is directeur van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RV&S) en bereidt een proefschrift voor over Informational self-determination in healthcare. Dit college is een onderdeel van de […]

Lees verder

Verhalen van mensen, de sleutel tot ontwikkeling

22 januari 2015

Verhalen van mensen, daar gaat het om. Dat is de sleutel tot ontwikkeling van gemeenschappen. Het is een uitspraak uit een gesprek tussen Zef Hemel en Petra de Braal. Eerstgenoemde is bijzonder hoogleraar grootstedelijke vraagstukken aan de Universiteit van Amsterdam. Petra de Braal is in Zeeland bekend van projecten als Krot of Kans en de Zeeuwse Huiskamer. […]

Lees verder

Presentaties seminar EU-subsidies

31 oktober 2014

Op 31 oktober 2014 hebben we een seminar georganiseerd over EU-subsidies voor Active and Healthy Ageing. De presentaties van deze bijeenkomst zijn nu online beschikbaar:

Lees verder

Active and Healthy Ageing: wat kan Europa voor ons betekenen?

16 oktober 2014

Zeeuwse organisaties bundelen krachten om gezamenlijk antwoorden te vinden op de uitdagingen in zorg en welzijn. Demografische verandering en teruglopende budgetten leggen een grote druk op de publieke sector. Innovators zie dit proces als een uitdaging. Veel projecten en andere initiatieven richten zich op het inzetten van innovatie en ondernemerschap om te komen tot nieuwe […]

Lees verder

‘Afbraak van instituties nodig voor innovatie’

30 juni 2014

‘Innovatie rond wonen, werk en zorg vergt afbraak van huidige instituties’ Met deze quote van Jaap Maljers opent het FD  van afgelopen zaterdag een interview met deze innovator en investeerder. Ik deel de mening van Maljers en denk dat de Zeeuwse Huiskamer, als open innovatieruimte voor wonen, zorg en welzijn, ons daarbij kan helpen. Jaap MaljersWat […]

Lees verder

Knelpunten voor zelfstandige ouderen?

28 februari 2014

De PZC berichtte vanmorgen over het langer thuis wonen van ouderen. Het bericht is een korte samenvatting van het vorige maand gepubliceerde rapport van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (RLi) Langer zelfstandig, een gedeelde opgave van wonen, zorg en welzijn. De populatie thuiswonende ouderen neemt snel toe. Het voornaamste knelpunt wat door de RLi […]

Lees verder

Disruptive innovation: ook in de zorg

02 februari 2014

Het afgelopen weekeinde had het FD een mooie bijlage over disruptive innovation. Een aantal deskundigen kwam aan het woord, die ook hun zegje hierover hadden gedaan tijden het World Economic Forum in Davos. Een aantal ontwikkelingen die genoemd worden zijn nieuwe informatietechnologie, het Internet of Things (waarin talloze apparaten, niet alleen PCs en mobiele telefoons, maar ook […]

Lees verder

Innoveren voor een gezond Zeeland: kan dat nog?

19 augustus 2013

Tijdens de Beach edition van de Highway 2 Health, die vorige week dinsdag en woensdag plaatsvond in Middelburg, werden zo’n twintig deelnemers getraind in de aanpak van innovatieprojecten in de zorg. Onder de deelnemers waren ondernemers, zorginstellingen, een investeerder, vertegenwoordigers van een patiëntenbelangenorganisatie en van overheden. Kortom, een mooie mix van personen, die met elkaar mooie […]

Lees verder

Programma Highway 2 Health Beach Edition (13/14 augustus)

17 juni 2013

Het programma van de Highway 2 Health: Beach Edition is bekend. De training vindt plaats op 13 en 14 augustus 2013 op een nader bekend te maken locatie in Zeeland. Dinsdag 13 augustus 2013 09.00 uur ontvangst 09.30 uur opening, welkom en introductie Remco Hoogendijk, secretaris Healthcare Innovations Inleiding en kennismaking vaststellen leerdoelen 09.45 uur Zorginnovatie […]

Lees verder

Van zorgeconomie naar gezondheidseconomie

22 februari 2013

In de achterliggende week heb ik een aantal stevige, maar ook inspirerende gesprekken gehad, waarin in vaak de vraag naar voren kwam wat zorg en economie met elkaar te maken hebben. Het leuke van deze gesprekken is dat daarin steeds vaker het belang van gezondheid naar voren komt. Het is natuurlijk terecht om te verwijzen […]

Lees verder
Sluiten