Santé Zeeland

Santé Zeeland beweegt door Zeeland als een netwerk van professionals en geïnteresseerden die positief bijdragen aan de toekomst van de Zeeuwse zorgeconomie.

De Juiste Zorg op de Juiste Plek

21 december 2018

In alle bespiegelingen over de inrichting van de zorg is een ding duidelijk: zorg moet dichter bij mensen georganiseerd worden. Veel onderdelen van het zorgproces zijn centraal geregeld. Dat zou anders moeten kunnen. Het Ministerie van VWS heeft het initiatief genomen tot een onderzoek naar de wijze waarop dat zou kunnen. In het voorjaar is […]

Lees verder

Regiobijeenkomst 'De Juiste Zorg op de Juiste Plek'

21 december 2018

Begin 2019 organiseert het ministerie van VWS regionale informatiebijeenkomsten rondom het programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek. Op donderdag 31 januari is Zuid Holland en Zeeland aan de beurt. Van 17:00 tot 21:00 is men welkom in de Rotterdam Science Tower. Het evenement is gratis. Graag wel online aanmelden via de eigen site […]

Lees verder

Een kijkje in elkaars keuken

15 november 2018

De kenniskring eHealth brengt mensen en organisaties bij elkaar die willen ontwikkelen en kansen willen creëren door de inzet van digitale technologie. Binnen deze kring wisselen we uit en proberen we elkaar te inspireren.De deelnemers hebben echter behoefte om dit ook door andere vormen wat intensiever vorm te geven. Ook uit de pizza-sessies in de Oosterschelderegio […]

Lees verder

Meld je aan voor de Health Innovation School

13 november 2018

In de kenniskring eHealth hebben we het afgelopen jaar meerdere keren stil gestaan bij de Health Innovation School. Christie, een van de leden van de kring, had het geluk aan deze opleiding mee te kunnen doen. In geuren en kleuren deed zij verslag. Het aantal plaatsen was echter beperkt, dus vele anderen werden teleurgesteld. Zeeuwen […]

Lees verder
Sluiten